DIAGNOSTIKA DÍTĚTE

Tuto diagnostiku nechala zhotovit matka, aby získala náhled na svého syna. První diagnostika je zaměřena na zdravotní problém a následuje diagnostika celkové osobnosti s ostupem několika měsíců. Je tam patrný rozdíl. V diagnostice zaměřené na zdravotní problém jsou zdůrazněny destruktviní pocity, vedoucí k problému, nejsou celistvým obrazem osobnosti.

Diagnostika č. 1 – ZDRAVOTNÍ PROBLÉM:

Diagnostika automatickou kresbou ze dne 1. 7. 2018 – chlapec 12 let, zadáno matkou

Problém – proč se nedaří zastavit počůrávání, proč se tomu na vědomé úrovni brání, vnitřní názor, proč je rezignovaný, škola, životní elán, co ho štve

Postoj, k životu, ke světu, sám k sobě

nechce se mi, nebaví mě to. Odmítavý postoj ke všemu co musím. Chci si dělat věci po svém a nechce se mi nikoho poslouchat. Dodržovat pravidla. Jdu proti proudu. Jsem jako zaseknutý v roli malého dítěte. Podvědomě se chci znovu vrátit zpět, když jsem byl malý a nic jsem nemusel. Líbilo se mi, když se o mě starali. ( z toho pramení počůrávání ). Podvědomí se brání dospívat a brát za sebe zodpovědnost. Snaha vzepřít se autoritám. Budu si dělat věci po svém. Řídit si svůj život sám. Nemám rád křik, nemám rád tlak, nemám rád rychlost, když na mě ve škole tlačí na výkony. Potřebuji klid a pomalé tempo, potřebuji pocit pohody. Tlak mě dostává do velkého vnitřního pnutí. Neumím se s tím vyrovnat a zadržuji v sobě emoce, které pak ve spaní vypustím. Ten tlak co v sobě mám, je velký. ( napadá mě, individuální vzdělávací plán, speciálně uzpůsobený klidnému tempu a potřebám. Návštěva speciální vzdělávací poradny a poradit se co by mu vyhovovalo. )

1. čakra ( červená, rodina, hmotný život tady a teď, co teď žiji, materiálno )

nebudu, nechci se dívat co bude dál. Jsem zaseknutý. Nechci to řešit, protože mám pocit, že to stejně nikdo nepochopí. (uvnitř pocit vzdoru, pocit osamocení, jako sám bojovník s větrnými mlýny, ale mám pocit, že svoje pocity nevyřkne, nechává si je v sobě a dusí se jimi. Má pocit, že se s tím stejně nedá nic dělat. Jako oběť zajetého systému. Prostě to bere, že to tak být musí a nedá se s tím stejně nic dělat (škola). Tak to ani nemá cenu říkat. – to je můj pocit z něho )

2. čakra ( oranžová, vztahy, chuť do života )

naštvání, ztráta energie, až vztek

3. čakra ( žlutá, sebe láska, sebe hodnota )

nemám se rád, stydím se za sebe. Odmítám svoje tělo i svoji roli před vrstevníky. Sám se stavím někde na okraj, tím jak se odmítám.

4. čakra ( srdeční, láska, pocity, láska mezi dvěma lidmi )

v srdci se cítím vyprahlý, jakoby mě něco chybělo. Po něčem toužil – po naplnění. Začínám si uvědomovat vztahy mezi mužem a ženou. Sexualitu. A mám z toho strach. Bojím se, že moje tělo selže. Tak jak selhává teď. Že nebude umět plnit svoji funkci. Nevěřím svému tělu, že bude dobře fungovat. Nejistota. Nedůvěra v sebe. Obavy. Ale i rodící se touha po zkušenostech. Vnitřní rozpor. A o to větší narůstající nejistota a tlak na sebe sama.

5. čakra ( světle modrá, komunikace, schopnost naslouchat )

zavřené hrdlo, slova zavřená v sobě. Neřeknu, stydím se. Nechci to poslouchat. Nechci se o tom bavit. ( asi by pomohl nezávislý člověk mimo rodinu, ne rodiče, člověk který by dal pochopení )

6. čakra ( tmavě modrá, intuice )

nevím si rady. Mám pocit bezmoci. Izolace. Nevím co dál.

7. čakra ( fialová, duchovní, myšlenky )

nechci myslet na budoucnost. Velký pocit odmítání sebe sama. Cítí se slabý a bezmocný. Osamělý, že je na to sám, i když není. Stydí se mluvit o svých problémech. Má pocit, že to stejně nemá cenu, že se nic nezmění. Že se s tím nedá nic dělat. Vztek narůstající vůči okolí pramenící z vlastního vnitřního tlaku. Vztek na školu, na lidi okolo. Obvinění všeho a všech. Z toho pramenící ztráta chuti do života. Uzavírání se do sebe a vzrůstající nejistota sám sebou.

Diagnostika č. 2. – OSOBNÍ:

Diagnostika automatickou kresbou ze dne 9.10.2018, chlapec 12 let, osobní diagnostika, zadáno matkou

Postoj sám k sobě a ke světu:

Jsem malý a nevýznamný. Rád bych se zviditelnil, byl vidět a slyšet. To bych byl rád. Často mám pocit, že si mě nikdo nevšímá. Jsem rád středem pozornosti.

1. čakra ( červená, rodina, zázemí, domov, hmotný svět tady a teď )

jsem empatický, často se snažím lidem pomáhat. Rád si lidi vyslechnu, cítím se pak důležitý a potřebný. Jsem citlivý, ale i vznětlivý člověk. Jsem člověk protikladů a často se to ve mně mele, jednou převládne jedna stránka a po druhé jiná. Jsem to prostě já. Ne vždy si k sobě každého pustím, velmi zvažuji co o sobě řeknu. Ne moc často řeknu to, co mě uvnitř opravdu trápí o bolí, držím si hranice. Jsem zranitelný a bojím se otevřít se plně. Raději si držím masku nepřístupného a silného člověka. Uvnitř jsem velmi citlivý a zranitelný, velmi citlivý a vnímavý, díky tomu umím druhým porozumět. Sám v sobě se často nevyznám a ztrácím se ve svých pocitech a myšlenkách. Musím se učit jak s tím naložit. Jsem silný a mám svou cestu před sebou, vím to a zvládnu to. Moje duše to ví a je klidná, vidí tu cestu, kterou jsem si vybral a po které jdu.

2. čakra ( oranžová, vztahy, sexualita, životní náboj, energie )

Moje životní energie je hodně rozvinutá, na vzestupu a ve vývoji. Je to oblast, kde se rozvíjím, tudíž učím. Proto mám v této oblasti svoje lekce. Ta energie je propojena s Vesmírem i se Zemí, protéká mnou jako životní zdroj. Jsem napojený na tuto energii, dává mi sílu.

3. čakra ( žlutá, sebeláska, sebehodnota, úcta sám k sobě i druhým )

Udělal jsem v této oblasti svůj životní pokrok. Jsem více sám sebou a víc si věřím. Víc i důvěřuji druhým. Už nejsem tak ušláplý jako dřív. Vyrostl jsem. Stávám se mužem. Čekají mě zkoušky, to ano, ale zvládnu to. Je mi líp. Cítím se líp.

4. čakra ( zelená, srdeční, láska, soucit, pokora )

Moje citlivost mě ochromuje a zraňuje. Bojím se i přes svoji sílu někoho si pustit blíž, do svého srdce. Uzavírám se před novými neznámými vztahy, kde by mohl přijít nečekaný skrat, bolest, útok. Dávám si pozor, kam si koho pustím a kam si nechám druhé zajít. Sám si touto obranou ubližuji, bráním se tak úzkým vztahům. Ale musím si touto zkušeností projít a pochopit to, sám. Nerad mluvím o tom nejcitlivějším co uvnitř mě je. Dokážu mluvit, to ano, ale to co mám opravdu uvnitř vím jenom já, a i já sám často nevím co to vlastně je. Musím to teprve objevit. Nalézt a zvědomit. Moje srdce je připravené milovat, ale musí také dozrát, aby se mohlo otevřít v plné síle, zatím je stažené jako poupátko, čekající na rozkvět, rozpuk. Osmělí se časem.

5. čakra ( světle modrá, komunikace, naslouchání )

To co je doma a to co je mimo domov, jak vystupuji jinde, jak se projevuji, jak komunikuji jinde jsou dva různé světy. Jsou věci, které nikdy neřeknu, o kterých nemluvím a mám je hluboko zavřené. Sevřené v sobě. To vytváří pnutí, které nechci uvolnit, pálí a bolí. Chci to nechat za sebou, ale je to stále přítomno, se mnou, v mých blocích a omezeních, které si tímto pnutím vytvářím. Oslabuje mě to a pokud se budu chtít posunout dál, budu to muset rozmotat a pustit ven, uvolnit to. Pak se mi velmi uleví a posunu se tím dál ke svému já a ke svobodě, k lásce uvnitř mě.

6. čakra ( tmavě modrá, indigo, intuice )

vidím, slyším, vnímám. Mám tuto schopnost rozvinutou. Jsem citlivý a vnímavý. Rozumím a soucítím s druhými. Někdy až příliš osobně beru jejich problémy na sebe. Odvádí mě to ode mě pryč. Od svých vlastních bolestí a jejich řešení a pochopení. Nasávám tak zkušenosti.

7. čakra ( fialová, duchovní )

Na mojí cestě mě provází několik průvodců z jemnohmotné sféry. Jsem s nimi v kontaktu. Jemně mě vedou a já je následuji. Je to velmi jemný a neznatelný proces, ale funguje jako životní kompas a směr. Je to bezpečné a důvěrně známé, předem domluvené, není se opravdu čeho bát. Jen důvěřovat a cítit. Vnímat a jít po cestě, která je připravená.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *