O ČAKRÁCH

Vědění o čakrách se ti může stát neocenitelným pomocníkem sebepoznání, vést tě k získání všech pro tebe důležitých informací na cestě k naplnění a radosti v životě.

Máme sedm hlavních čaker, které se nacházejí podél vertikální osy těla na jeho přední straně. Čakry se nachází v éterickém vibračním poli. Podobají se trychtýřovitým květním kalichům. Ve východní tradici jsou proto často označovány jako lotosové květy. Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu. Této vlastnosti vděčí za své jméno – „čakra“ v sanskrtu znamená „kolo“. Otáčivý pohyb těchto „kol“ způsobuje, že energie je vtahována do nitra čaker. Když se změní směr otáčivého pohybu, energie proudí z čaker ven.
Jednotlivé čakry se otáčejí buď doleva nebo doprava. Dá se při tom rozpoznat protichůdný princip u muže a ženy. Směr otáčení se mění od čakry k čakře. První základní čakra muže, se otáčí doprava, vlastnosti tohoto centra vyjadřuje aktivně – ve smyslu dobývání a vládnutí v materiální a sexuální sféře. První čakra ženy se otáčí doleva, což ji činí přístupnější pro oživující a plodící sílu Země, která právě touto čakrou proudí. Ve druhé čakře je to obráceně: otáčení doprava u ženy ukazuje na větší aktivní sílu ve vyjadřování pocitů, otáčení doleva u muže označuje spíše přístupnější, často také pasivní postoj. A tak to jde dál: pravotočivost a levotočivost se střídají a tvarují muže a ženu rozdílným způsobem.
Čakry mají obvykle průměr asi 10 cm. Mezi základní 1. čakrou a 7. čakrou na temeni hlavy probíhá síla „kundaliní“. Kundaliní představuje kosmickou energii tvoření, neboli ženskou formu vyjádření Boha. U většiny lidí proudí síla kundaliní jen velmi slabě. Když se s rozvojem vědomí stále více probouzí, stoupá kundaliní tímto kanálem v páteři a aktivuje jednotlivé čakry. Tato aktivace způsobuje rozevírání čaker a zvyšování jejich frekvencí.
Čím vědomější je člověk v jednotlivých oblastech života, tím méně stresu a nezpracovaných prožitků tvoří blokády v čakrách.
Vedle energie kundaliní existuje ještě další síla, která proudí páteřním kanálem k jednotlivým čakrám. Je to energie čistého, božského bytí. Vstupuje čakrou temene hlavy. V indické tradici je tato energie nazývána jako Šiva.
Čakry slouží jako přijímače pro všechny frekvence energií a informací, které jsou mimo rozsah našich smyslů. Jsou branami, které nás spojují s neohraničeným světem jemnějších energií. Čakry ale také vyzařují energii přímo do okolí, a mění tak jeho atmosféru. Čakrami můžeme vyzařovat léčivé vibrace stejně jako vědomá či nevědomá poselství a ovlivňovat tak lidi, situace i hmotu v pozitivním i negativním smyslu.
Stavy čaker se během života mění, podle toho co člověk v daném období prožívá.

1. čakra, základní, kořenová. Barva červená. Prapůvodní životní energie, vztah k Zemi a k materiálnímu světu, rodina, stabilita, síla prosadit se

2. čakra. Barva oranžová. Prapůvodní pocity, zapojení do proudu života, smyslnost, erotika, tvořivost, chuť do života, údiv a nadšení

3. čakra, solar-plexu. Barva žlutá. Rozvoj osobnosti, zpracování pocitů a zážitků, formování života, sebeláska, vědomí vlastní hodnoty, vliv a moc, síla a plnost, moudrost pocházející ze zkušeností

4. čakra, srdeční. Barva zelená a růžová. Rozvoj kvalit srdce, láska, soucit, dělení se s druhým, spoluúčast srdce, nesobeckost, odevzdanost, uzdravování

5. čakra. Barva modrá. Komunikování, tvořivé sebevyjádření, otevřenost, šíře, nezávislost, inspirace, přístup k jemnějším rovinám bytí

6. čakra. Barva tmavě modrá, indigová. Poznávací funkce, intuice, vývoj vnitřních smyslů, duchovní síla, projekce vůle, projevení se

7. čakra. Barva fialová. Duchovní splynutí s Vsudypřítomným, univerzální vědomí, nejvyšší poznání přímým vnitřním viděním

Jak vznikají bloky v čakrách?
Nejvnitřnější podstata našeho bytí žije v neoddělitelné jednotě s absolutnem, s Bohem. Vědomí jednoty s ním jsme však ztratili v tom okamžiku, když jsme se začali orientovat pouze na ty informace, které k nám přicházejí racionálním rozumem. Vzniklo tak zdánlivé oddělení a přineslo sebou reálnou zkušenost strachu. Ztratili jsme pocit vnitřního naplnění a bezpečí v životě a začali ho hledat ve vnějším světě. Zde je ale naše touha po dokonalé naplněnosti stále znovu zklamávána.
Strach znamená vždy stažení, a tím křeč nebo blokádu, která ještě zesiluje pocit odloučenosti a strach dále umocňuje. Čakry jsou těmi rozvodnými místy systému energií člověka, kde se strachem podmíněné blokády tvoří především.
Pokud jsme takto zablokovaní, stáváme se pak závislí na lásce a uznání jiných lidí, na smyslových prožitcích, na úspěchu a materiálních statcích. Místo aby nás tyto věci obohacovaly, stávají se nutnostmi, se kterými se pokoušíme zaplnit naší prázdnotu.
Zapomínáme, že máme všichni společný původ v božském Bytí, a že jsme na této rovině všichni navzájem spojení. Místo abychom k ostatním pociťovali lásku, začínáme je považovat za konkurenty, nebo dokonce za nepřátele. Nakonec se domníváme, že se musíme chránit, a že jisté lidi, situace nebo informace k sobě nesmíme vpustit. Zatahujeme naše přijímací antény, abychom se nesetkávali s výzvou. Tím si způsobujeme jen další bloky našich čaker. Potřeba uznání ostatními lidmi, je tak silná, že jsme ochotni se potlačit a podřídit se společenským pravidlům. Tím si můžeme zablokovat čakry tak, že jimi už neproudí téměř žádná energie.

Jak zjistit, které čakry máte blokovány?
Skvělou zjišťovací technikou, je právě automatická kresba. V obrázku nakresleném automatickou kresbou vidíme přesně, jak jsou čakry velké, jak funují, zda jsou v některé čakře blokády, případně i co blokádu způsobilo, což nás může přivést na způsob harmonizace tohoto bloku. Nakreslit lze také energie proudící mezi lidmi ve vztahu, mezi jejich čakrami. Pokud je nějaký vliv z minulého života, také se v obrázku zakreslí.

Ukázeky kreseb najdete ve článku DIAGNOSTIKA AUTOMATICKOU KRESBOU

Jak je možné že se v obrázku zakreslí i vliv z minulého života?
Nasbírané zkušenosti nás s fyzickou smrtí neopouštějí. Bereme si je s sebou z jedné inkarnace do druhé, než je během našeho vývoje plně zpracujeme. Určují velkou měrou okolnosti, ve kterých jsme znovu zrozeni, a zážitky, které v novém životě díky vyzařování našeho emočního vibračního pole nevědomky přitahujeme.

čakry 3

Informace jsou čepány z knihy – Základní kniha o čakrách, autoři: Shalila Sharamon a Bodo J. Baginski

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *